Sophie December 11, 2017. I can speak English in the meeting: Toplantıda İngilizce konuşabilirim. I want to speak with you. Common Homographs in English (with Useful Examples) Ne zaman speak, ne zaman talk fiili kullanılırsa doğru bir kullanım olur örneklerle açıklayalım. }); Say, Talk, Tell and Speak. Genellikle dolaylı anlatımlarda kullanılmaktadır. Say sözcüğü “söylemek” ve “demek” anlamlarına geliyor. Yani tek taraflı bir konuşma söz konusudur. When she walked into the room everybody stopped talking. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ Say, tell, speak, talk, bu dört kelimenin Türkçe karşılığına kısaca “söylemek” diyenlerdenseniz kullanımlarını da karıştırıyorsunuz demektir. © 2020 Copyright İngilizce'yi Konuşarak Öğrenme Blog Sitesi, İngilizce Say Tell Speak Talk Konu Anlatımı, Say tell speak ve talk ile ilgili örnek cümleler. İngilizce soru sorun, soruları cevaplandırın, puan toplayın. My teacher is speaking very well: Öğretmenimiz çok güzel konuşuyor. İngilizce’de say, tell, speak ve talk çoğu zaman birbirleriyle karıştırılırlar. Bir sözün kime söylendiğinin belirtilmediği durumlarda “söylemek/demek” anlamlarını vermek için say kelimesini…. Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın ! İngilizce’de say, tell, speak ve talk çoğu zaman birbirleriyle karıştırılırlar. Konuşmaya her iki tarafın da katıldığı durumlarda talk fiili kullanılır. Konuşmaya katılım yok. There are also fixed expressions. She told us that she was ill: O bize hasta olduğunu söyledi. Modal Verb in English Grammar. Çağrı Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son 3 dakika 45 saniye. What will you tell me? Ancak Speak kullanıldığında çok daha önemli ve kibar bir konuşma yapılacağı, bir söz söyleneceği anlamını taşır. Şimdi gelin birlikte bu kelimelerin anlamlarına bir göz atalım. The authors and the resources they use are supposed to be responsible for the contents of these works. When you read this e-book, you’ll have a much better understanding of how to use English words correctly. The whole work published in this website is provided by this web site's authors. Bir şey söylemek anlamına gelir. Tell bir şeyi bir başkasına söylemek anlamına gelmektedir. Tell ile aynı kullanıma sahiptir. (2) Önemli bir konu değil, ne zaman olsa konuşuruz. Simple Past Tense – Geçmiş Zaman ile İlgili Örnek Cümleler, Transitive and Intransitive Verbs (Geçişli ve Geçişsiz Fiiller). Some uncivilized people talk during the concert time. İngilizce Get Ne Demek: Get Kullanımı ve Örnek Cümleler. Tek taraflı konuşmalarda speak, karşılıklı konuşmalarda ise talk kullanılır. Şimdi gelin birlikte bu … / Seninle konuşmam gerek.². : Bana ne söyleyeceksin? Say sözcüğü “söylemek” ve “demek” anlamlarına geliyor. Say: Söylemek Bu cümle speak fiili kullanılarak kurulursa bu durumda konuşmaya diğerlerinin de katıldığı anlaşılmalıdır. İlk Yardım Kiti İle Konuşarak Öğren’de Hiç Zorlanmayacaksınız! Structure: tell somebody something. Rosie September 28, 2017. Yani birbirinin eş anlamlısı fiillerdir. Part of Speech in English. Bir konunun bir başka kişiye aktarıldığı durumlarda karşımıza çıkan bir kelimedir. Compound Nouns – İngilizce Birleşik İsimler, RELATIVE ADVERBS – İngilizce İlgi Zarfları, İngilizce Yüz İfadeleri Tükçe Anlamları ve Okunuşları ( Resimli ), İngilizce When ve While Farkı, Örnek Cümleler (Konu Anlatımı), Pamukkale Üniversitesi Hazırlık ve Muafiyet Sınavı. Say is used with words. Talk fiilinin kullanıldığı ikinci cümlede ise iki kişi karşılıklı konuşuyor. Eğer nesne kullanacaksanız ”to” prepositions’ı ya da “that” kullanmalısınız. Talimat ya da bilgi verilmesi durumunda kullanılır. Genellikle de sınavlarda bu kelimeler ayırt edici sorular olarak karşımıza çıkarlar. Say Talk ile eş anlamlıdır. Article Rating. Speak-Talk-Say-Tell. We are talking cümlesinde olduğu gibi karşılıklı bir konuşma durumu var. İlk olarak say kelimesiyle başlıyorum. They are talking about their friends. Sometimes they are used with similar meaning. Speak fiilinin kullanıldığı cümleyi incelediğimizde konuşan kişi tektir. Talk-when two or more persons have a conversation. Öncelikle say – tell çiftine bakalım ve aralarındaki farkları inceleyelim. Türkçeyi ve İngilizceyi karşılaştırmalı olarak anlatarak örneklerle somutlaştırmaya çalışacağım. Bu dört kelimeyi say – tell ve speak – talk şeklinde ikili gruplara ayırabiliriz çünkü kullanım açısından birbirine benzeyen ve karıştırılan şekilleri bunlar. İlk olarak say kelimesiyle başlıyorum. dil eğitimine yönelik dersler ve materyallerin yanı sıra 4. sınıf , 5. sınıf , 6. sınıf , 7. sınıf , 8. sınıf , 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri için hazırlanmış konu anlatımları yer almaktadır. Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin. Say ve tell kullanımına bakıldığında tell fiilinin nesne aldığı, say fiilinin kullanıldığı cümlelerde ise nesneye ihtiyaç olmadığı görülür. Burada konuşmayı kimin yaptığı, bilgiyi kimin aktardığı son derece önemlidir. Nesne alır. Let’s look at the differences between say, tell, speak and talk by explaining how each word is used separately. / Seninle konuşmam gerekiyor.¹, I want to talk with you. Tell daha kibar bir anlatım sağlarken Talk biraz daha kaba olarak nitelendirilmektedir. Talk suggests that two or more people are having a conversation. Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin. Speak. Bu dersimizde birbirine çok karıştırıldığını düşündüğüm say, tell, speak ve talk kelimelerinin ne şekilde kullanıldığını öğreteceğim. Yani say sözcüğü tell ile, speak sözcüğü ise genellikle talk ile karıştırılıyor. Structure: say something to somebody. Özellikle say ve tell karıştırılırken, speak ve talk da kullanım yeri olarak karıştırılmaktadır. Tom October 16, 2017. She says that you are intelligent: O senin zeki olduğunu söylüyor. Related Posts. My teacher and I talked about the exam time: Öğretmenimle sınav zamanı hakkında konuştuk. Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız. Söyleyen kişi değil ne söylediği önem taşımaktadır. Genellikle de sınavlarda bu kelimeler ayırt edici sorular olarak karşımıza çıkarlar. Say, tell, speak and talk are four very similar words that can be difficult to use correctly in English! Özellikle say ve tell karıştırılırken, speak ve talk da kullanım yeri olarak karıştırılmaktadır. Topladığınız puanlarla hediyeler kazanın! Say ise sadece bir şeyi ifade etmek demektir. Öğretmen bir konu hakkında öğrencilerine bilgi aktarıyor. 3.3 3 votes. He speaks without accent. Tell is used when giving information. For more lessons like this, check out my e-book, 600+ Confusing English Words Explained. Facebook; Prev Article Next Article . They have just talked about buying a house. Say ve tell kullanımı. enable_page_level_ads: true Say, tell, speak, talk, bu dört kelimenin Türkçe karşılığına kısaca “söylemek” diyenlerdenseniz kullanımlarını da karıştırıyorsunuz demektir. She can speak French. They speak very quickly and I cannot understand anything. Speak ve talk her ikisi de konuşmak demektir. google_ad_client: "ca-pub-8665900404600102", Öncelikle say – tell çiftine bakalım ve aralarındaki farkları inceleyelim. Yani say sözcüğü tell ile, speak sözcüğü ise genellikle talk ile karıştırılıyor. In this lesson, I’ll teach you the difference between say, tell, speak, and talk, and help you avoid some common mistakes with these words. Mistakes are common when there are no exact equivalents in your native language, or when rules on usage differ. Comparison of Adjectives in English. Speak fiilinin 2. ve 3. hali “spoke-spoken”, Talk fiilinin 2. ve 3. hali “talked-talked” dır. Örneklerde görüldüğü gibi tell fiili beni bana gibi nesneler alırken say fiilinin olduğu cümlelerde nesne kullanılmaz. I want to talk to your father: Babanla konuşmak istiyorum. ”Say” kullanıldığında nesneye ihtiyaç yoktur.